క్రెడోకు స్వాగతం, మేము పారిశ్రామిక నీటి పంపు తయారీదారులం.

englisthEN
అన్ని వర్గాలు

కంపెనీ న్యూస్

క్రెడో పంప్ నిరంతరం అభివృద్ధి చెందడానికి మనల్ని మనం అంకితం చేస్తుంది

2023 కార్మిక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

వర్గం:కంపెనీ వార్తలు రచయిత గురించి: మూలం:మూలం జారీ చేసిన సమయం:2023-04-29
హిట్స్: 17

మా కంపెనీని మెరుగుపరచడానికి ప్రతిరోజూ తమ వంతు కృషి చేస్తున్న క్రెడాయ్ సిబ్బంది అందరికీ, అలాగే ప్రపంచంలోని కష్టపడి పనిచేసే ప్రజలందరికీ కార్మిక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

హాట్ కేటగిరీలు